Tuleoht on Naissaarel äärmiselt suur!

16.6.2023

Viimati muudetud: 16.6.23

Alates 14. juunist kehtib üle Eesti tuleohtlik aeg ning ulatuslike tulekahjude vältimiseks on metsa- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega aladel keelatud lõkke tegemine, grillimine ja suitsetamine.


Keskkonnaagentuuri tuleohuindeksi kohaselt on Naissaarel tuleoht äärmiselt suur!


Tuleohtlikul ajal on keelatud vabas looduses lõket teha, grillida ja suitsetada, sest ülikuival ajal piisab vaid väiksest sädemest, et vallanduks ulatuslik põleng. Grillimine, lõkketegu ja suitsetamine on tuleohtlikul ajal keelatud ka RMK metsa- ja puhkealadel!


See tähendab ka RMK ettevalmistatud (alusega) lõkkekohti ja nö avalikke ühislõkkeid (KOV või kellegi teise korraldatud näiteks). Seega jaanituled on praeguse seisuga keelatud.


Küll aga kaalub Päästeamet tuleohtliku aja piirangute lõpetamist ajavahemikul 22.-25. juuni, et kõik saaksid jaanilõkkest rõõmu tunda. Otsus ajutise mahavõtmise kohta tehakse esmaspäeval, 19. juunil, võttes arvesse tuleohu indeksit, metsa- ja maastikupõlengute arvu ning inimeste distsiplineeritust.


Loe lähemalt: