Naissaarlaste kogukonna pöördumine Viimsi poliitikute poole

15.12.2022

Viimati muudetud: 15.12.22

Viimsi valla üldplaneeringu avalikul arutelul selgus, et Naissaarelt kaoks Viimsi valla ametnike soovil tänane iseseisev üldplaneering ning see oleks vaid üks osa Viimsi valla üldplaneeringust. Ametnikud tõid ainsa põhjusena planeerimismenetluse otstarbekuse.


Head viimsilased ja volikogu liikmed! Me elame teiega täna erinevates sajandites. Probleemid, mida teie lahendate Viimsi poolsaarel, kuuluvad 21. sajandi heaoluühiskonda. Meie, naissaarlaste, elumured kuuluvad 20.sajandi algusaastatesse. Meil ei ole elektrit, korralikke teid, telefoniühendust, kanalisatsiooni jne.


Meil ei ole aega oodata kümme või rohkem aastat, kuni te vaidlete selgeks Viimsi poolsaare 22. sajandisse ulatuvad tulevikuvisioonid. Väikesaare üldplaneeringut peab olema võimalik menetleda kiiresti ja paindlikult.


Püsiasustusega väikesaarte seadus ütleb, et saare üldplaneeringu peab kooskõlastama saare üldkogu. Kui Viimsis hakkab olema tulevikus üks tervikplaneering, ei saa seda ilma naissaarlaste jah-sõnata vastu võtta. Seega muutume Viimsi poolsaare mitmete otsuste kaalukeeleks. Valla poliitmängudes võib Naissaar saada soovimatult määrava positsiooni.


See ei oleks meie, naissaarlaste, huvides. Meie huviks on taastada Naissaarel elujõuline püsiasustus ning selleks peame langetama otsuseid kiiresti.


Eksperdid on hinnanud, et täna Naissaarel kehtiv üldplaneering on täiesti OK. Vaja oleks vaid veidi kaasajastamist.


Head volikogu liikmed! Meenutame, kuidas te 15.veebruari istungil jõuga ehk napi häälteenamusega 8 poolt ja 12 vastu, lükkasite tagasi ettepaneku jätta väikesaartele iseseisvad üldplaneeringud. Poolt olid volikogu liikmed, kes teavad ka Viimsi väikesaarte eluolu ja vastu need, kellel tegelikult ükskõik.


Väikesaarte hääl jääb alati vähemusse. Selleks, et vältida Eestis tähtsusetu kauge asumaa sündroomi, ongi püsiasustusega väikesaarte seadusesse sisse kirjutatud põhimõtted, mis kaitsevad saareelanikke „Suurte“ poliitikute „Suure“ poliitika eest.


Head volikogu liikmed! Palume naissaarlastena, et mõtleksite üldplaneeringu otsuse veelkord läbi, vaataksite peeglisse ning langetaksite otsuse, mis arvestaks ka väikesaarte kogukondade arvamust. Naissaare üldplaneering saab olla Viimsi üldplaneeringu osa ka iseseisva planeeringuna, mille on kooskõlastanud saare üldkogu.“


Pöördumine võeti vastu Naissaarlaste Kogukonna üldkoosolekul 10.12.2022


Pöördumine avaldati 14. detsembri 2022 Viimsi Uudistes muutmata kujul: https://viimsiuudised.ee/koik-uudised/naissaarlase-kogukond-poordus-viimsi-suurte-poliitikute-poole/